20140928010904.jpg
  国内销售部
 
 
 山西,安徽,云南,四川,重庆,陕西,宁夏,甘肃,湖北,青海,内蒙古.                                                               
 
 客户经理 :解女士
 联系电话 :021-60979388转803  点击这里给我发消息
 联系传真 :021-6097938
 电子邮箱 :sale08@cnzhaozhan.com
 QQ           :2312534230
 
 浙江, 福建, 广东, 江西, 河南, 海南, 广西, 湖南, 新疆, 贵州  
  
 客户经理 :李先生
 点击这里给我发消息
 联系电话 :021-60979388转807  
 联系传真 :021-60979381  
 电子邮箱 :sale05@cnzhaozhan.com  
 QQ           :2051029131    
 
 黑龙江,辽宁,北京,天津,河北,山东,西藏  
  
 客户经理 :黄先生
 点击这里
            给我发消息
 联系电话 :021-60979388转812  
 联系传真 :021-60979381  
 电子邮箱 :sale06@cnzhaozhan.com  
 QQ           :493159766    
 
 上海 江苏  
 
 客户经理 :杜先生
 点击这里给我发消息
 联系电话 :021-60979388转802
 手机         :15900462239
 
 联系传真 :021-60979381  
 电子邮箱 :sale@cnzhaozhan.com  
 QQ           :136822145  
 
 
技术支持  
售后工程师  
 
联系电话 :021-60979388转813  
 联系传真 :021-60979381  
 电子邮箱 : support@cnzhaozhan.com
 
 QQ          : 2763033515  
 
 
 
 
 
 
  国际销售部
 
 
 South America, Asia, Australia  
 Sales Rep  : Krystal  
 
 Tel                 : +86-21-60979388 Ext. 804
 
 
 
 FAX                : +86-21-60979381  
 E-mail           : zhaozhan01@cnzhaozhan.com  
 Skype            : cnzhaozhan1    
 QQ                 :    
 
 Russia, Europe, Africa, North American  
 Sales Rep : Martin
 
 点击这里给我发消息
 Cell              : +86-18602199786
 Tel               : +86-21-60979388 Ext. 806  
 FAX              : +86-21-60979381  
 E-mail         : martin@cnzhaozhan.com  
 Skype          : cnzhaozhan  
 QQ               : 10978514    
 
 Assistant  
 Sales Rep  : Morgen  
 
 Tel                : +86-21-60979388 Ext. 804  
 FAX               : +86-21-60979381  
 E-mail          : zhaozhan02@cnzhaozhan.com
 
 Skype           :  zhaozhan02  
 QQ                :  
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
123
Copyright © 2013 上海兆展自动化设备有限公司 版权所有 沪ICP备14038128号 地址:上海市浦东新区航头镇大麦湾工业园航都路25号2号厂 电话:021-60979388